Skip to main content

Resident empadronat a Castelldefels

Descripció:

Mitjançant el tràmit instància genèrica el ciutadà (autoritzat) podrà realitzar la compra de la targeta verda de forma electrònica si disposa de CERTIFICAT ELECTRÒNIC: FNMT, IDCAT, DNI-E.

Qui la pot demanar?

Empadronat a Castelldefels portant un vehicle que no sigui de la seva propietat (adjuntant el document oportú).

Canals de tramitació:

Per Internet MITJANÇANT EL MODEL D’INSTÀNCIA GENÈRICA, fent click aquí

Important, dades a omplir:

En l’apartat “exposo” de la instància indicar:

  • Matrícula del vehicle
  • En l’apartat “sol·licito” indicar: targeta verda
  • Adjuntar documentació requerida:
    - Certificat per part de l'empresa o còpia de l'assegurança del vehicle on el sol·licitant de la instància figuri com a conductor habitual o primer conductor emés l'any pel qual es demana la targeta.
    - Certificat d'empadronament a Castelldefels (antiguitat no superior a tres mesos).

Període de l'any en què es pot demanar:

Durant tot l'any.

Preu:

40 euros / exercici fiscal. Preu si realitiza la sol·licitud per internet o fins al 31 de març a l'oficina
50 euros / exercici fiscal. Preu si sol·licita la renovació a l'oficina a partir de l'1 d'abril a l'oficina.

Termini de resolució:

Un cop comprovades les dades rebrà un mail per poder realitzar el pagament a la web de SAC. Finalitzat el pagament en un termini màxim de 48 h la seva matrícula estarà inclosa a la base de dades.

Recomanació:

Li recomanem que comprovi que està a la base de dades mitjançant la web de SAC, fent click aquí

Validesa:

La targeta té validesa fins al 31 de desembre de l'any que l'adquireixi, independentment del dia que s'adquireixi. 

D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades proporcionades a Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. seran tractades per a gestionar la seva sol·licitud. El tractament és de responsabilitat de l’Ajuntament de Castelldefels. La base jurídica és el consentiment de l’interessat. Les seves dades podran ser cedides a altres Administracions i/o Institucions per poder dur a terme aquest tràmit. La realització d’aquest tràmit implica l’autorització expresa a SAC per consultar les seves dades a la DGT, al Padró municipal d’Habitants i la possible existència de deutes amb l’Ajuntament de Castelldefels. Per a més información, consulti la política de privacitat a la pàgina web www.castelldefels.org. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Castelldefels, amb l’assumpte “Exercir Drets” a l’adreça Plaça de l’Església, 1, CP 08860 Castelldefels (Barcelona), mitjançant instància general a la Seu Electrònica.